Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT SAJÁTOSSÁGAI

2009.09.17

A természetgyógyászat a következő sajátosságokkal rendelkezik:                                                                

1.Hagyományokon alapul (tradicionális)

Az emberiség több évezredes gyógyítási tapasztalatait változtatás nélkül ,vagy továbbfejlesztve alkalmazza .Tudományos módszereket legfeljebb az empirikus (megfigyeléseken alapuló )eljárások felülvizsgálatára  használ . Az egyetemi orvoslás  kísérletes módszerekre alapozott jól kidolgozott ,kipróbált ,ellenőrzött eljárásokat alkalmaz. A természetgyógyászat viszont hosszú idő alatt kipróbált és bevált empirián alapuló eljárások ,anyagok ,módszerek segítségével gyógyít és ha szükséges akkor ellenőrzi az eljárás alkalmazhatóságát .Az újabb természetgyógyászati eljárásokat  viszont az alkalmazó ,vagy feltaláló köteles a mai kor követelményeinek megfelelő vizsgálatoknak alávetni. A vizsgálati protokollnak ki kell terjedni a módszer hatástani és ártalmatlansági ellenőrzésére .Számos régi eljárást összekapcsolnak a  jól bevált újabb keletű módszerekkel ,például lézer -,vagy elektroakupunktúra .

2.Természetes módszereket ,eszközöket ,anyagokat ,energiákat alkalmaz

A természetes fogalma ,mint ez az előző fejezetben  kifejtésre került, vita tárgyát képezheti ,hiszen a mesterségesnek mondott anyagok is a természetből származnak ,csak az ember átalakítja át  azokat a céljainak megfelelően.Természetes az ami a vegyipar és a technika által csak kismértékben átalakított ,alapjaiban a modern ipar nékül is hozzáférhető .Hatóanyag esetén ami a természetben is előfordul ,módszer esetén-ami egyszerű fizikai hatásokon alapul ,eszköz esetén –ami a szervezetet tartós alkalmazáskor sem károsítja ,energia esetén –ami  a szervezet normális regulációs mechanizmusát beindítja és azt nem károsítja .A természetes nem gátol ,nem pusztít ,hanem serkent ,stimulál .

3.Holisztikus szemléletű

 A holisztikus szemlélet egy globális természeti rendhez igazodó ,a test-lélek-szellem-környezet harmónikus egységét és egyensúlyát megvalósító gondolkodási és cselekvési rendszer (paradigma) .Jellemzője a szintetizáló gondolkodás az analizálóval szemben ,a bonyolult multidimenzionális  (többsíkon történő) folyamatok figyelembevétele, az ok-okozati összefüggésekkel szemben ,a jobb és bal agyféltekés gondolkodás egyensúlya , a csak bal agyféltekés gondolkodással szemben .Jellemzője az élő természet tisztelete ,a mikro- és a makro- környezet  ,az élő szervezet és a környezet rendszerszerű összefüggésének felismerése . A rendszerszerű gondol-kodásmód  a holisztikus felfogás fontos eleme .Annak a felismerése ,hogy a rendszer bizonyos elemének a megváltozása a teljes rendszer ,vagy  a rendszer más pontjainak a változását vonja maga után .A természetgyógyászat egyes módszerei mögött lévő holisztikus filozófiák mindég toleránsak ,ugyanakkor racionálisak ,egymáshoz illeszthetők ,a terápiákhoz  a gyógyítók és a betegek életmódjához megadják a megfelelő szemléleti alapot .

A holisztikus felfogás értelmében az embert testi, lelki ,szociális ,környezeti és életszemléleti egységben kell vizsgálni és gyógyítani .A holisztika jelenti az ember önmagával ,embertársaival ,más élőlényekkel és a természetfölöttivel való viszonyát . A holisztikai egészségfelfogásban fontos hangsúlyt kap az életszemléleti ,illetve a szellemi dimenzió .A természetgyógyászat fontosnak tartja ,hogy az embernek legyen megfelelő ,szilárd alapokon nyugvó életfilozófiája, ami átsegíti az élet megpróbáltatásain ,a kríziseken ,perspektívát ,kiutat ,támaszt és megoldást nyújt a számára.

4.A természetgyógyászati módszerek  szelíd természetűek

Az itt alkalmazott gyógymódok a szokásos egyetemi eljárásokhoz (gyógyszeres terápia ,sugárkezelés ,kemoterápia ) képest kevesebb mellékhatással rendelkeznek ,kevésbé ártalmasak ,finomabban és élettanilag kíméletesebben hatnak .Megesik ,hogy az alkalmazott eljárások során hosszabb idő múlva következik be a kívánt hatás ,de az tartósabb  marad .Ennek az a magyarázata ,hogy az alkalmazott módszerek a szervezet regulációs mechanizmusain és rendszerén keresztül az élettani folyamatokat áthangolják ,segítenek beindítani a szervezet öngyógyító folyamatait .

5.A természetgyógyászat a megfelelő életmód kialakítása révén a betegség megelőzésére törekszik

A természetgyógyász munkája akkor sikeres ,ha a beteg megfogadja az egészségesebb életmód  kialakításával kapcsolatos tanácsokat .A ter-mészetgyógyásznak példamutatóan egészséges életmódot kell élnie és betegét is meg kell győznie ennek fontosságáról .

A természetgyógyászati módszerek alkalmasak arra is ,hogy még a betegség megjelenése előtt egy sor előjelből következtessenek  a kóros folyamat várható kifejlődésre és felhívják  a kliens figyelmét az időben történő megelőző beavatkozási lehetőségekre .

6.Testre (személyre) szabott terápiát alkalmaz

A komplementer medicina ritkán használ gyógyítási sablonokat .A természetgyógyász az állapotfelmérő módszerek alapján bizonyos ingerekre adott válaszreakciók és a személyiségjegyek figyelembevéte-lével alakítja ki az egyedi (individuális) „testre szabott „gyógyítási programot.

7.Az alternatív medicina a szervezet öngyógyító mechanizmusait aktivizálja

A természetgyógyász a kórtörténet (anamnézis) és az állapotfelmérés során szerzett tapasztalatai alapján vizsgálja a paciens szervezetének a természetes ingerekre adott válaszreakciójat .Az állapotfelméréshez különböző műszereket (elektroakupunktúra ,biorezonancia ) is alkalmazhat . A válaszreakciók nagyságuk  ,természetük szerint lehetnek fiziológiásak ,alul -,vagy túlműködésre utalók .Ennek alapján diagnoszti-kai következtetéseket von le .A vizsgálat során alkalmazott ingerek (elektromos impulzus ,lézer , tűszúrás ,nyomás ) alkalmasak arra is, hogy megindítsák a szervezet öngyógyító mechanizmusát ,megszüntessék az energiapályákon kialakult blokádot ,feloldják a test különböző részei közötti energia eltéréseket ,csökkentsék a gyulladásos folyamatokat ,megállítsák a diszbiotikus állapotot ,egyszóval gyógyítsák a páciens szervezetét ,normalizálják a szervezet egészségügyi státusát .Ezt a folyamatot  nevezik regulációs ,vagy ingerterápiának .Az alkalmazott ingerre adott válasz egyedi ,függ a beteg aktuális szellemi és fizikai állapotától ,a betegség stádiumától .Súlyos esetben a regulációs készség beszűkül ,előrehaladott strukturális károsodás következik be és a szabályozási  folyamatok már nem működnek (daganatos betegség) .Más esetben a szervezet az ingerre túlzott reakcióval válaszol (allergia ).A természetgyógyászati módszerek hatékonysága attól függ ,hogy a szervezet normális szabályozási rendszerét mennyire sikerült helyreállítani. A természetgyógyász a gyógyító munka folyamán sorra veszi a visszafordítható (reverzibilis) regulációs zavarokat (gócok .elsalakosodott kötőszöveti állomány ,kóros pszichés állapot ,bélbaktérium flóra diszbiózisa stb) és kiválasztja a megszüntetésükre , legalkalmasabb eljárásokat ,majd az adekvát módszerrel szanálja azokat.

8.A gyógyítás során mikrorendszereket  is alkalmaz

Az  emberi test különböző területei (a nyelv ,az orr ,a száj ,a szem szi-várványhártyája ,az írisz ,a fül ,a lábfej és a talp ,a kéz és az egész test) leképezése. tükörképe ,hologramja a szervezetnek .Ezek a régiók alkalmasak arra ,hogy bizonyos szervek reflexzónáira gyakorolt hatások (tűszúrás ,masszázs ,lézersugár ,fény stb)segítségével gyógyítsák azokat ,illetve a zónák ,pontok állapota alapján  következtetéseket vonjanak le ,az egyes szervek állapotáról .

9.A gyógyító-beteg viszonya partneri

A természetgyógyász- beteg kapcsolatra nem az alá-fölérendeltségi, hanem  sokkal inkább a partneri, kooperatív viszony a jellemző .A kliens együttműködik a gyógyítóval ,felelősséget vállal magára ,aktív részese és nem passzív elszenvedője a terápiás folyamatnak .A gyógyítás sikere ,eredménye így jelentős mértékben a páciensen is múlik .