Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

 

Tisztelt Látogató !

Bizonyára Ön is tudja, hogy a betegség gyógyításának sikere a pontos diagnózissal kezdődik. Amíg  nem rendelkezünk egzakt  adatokon és megfigyelésen alapuló kórképpel addig a gyógykezelés sötétben való tapogatózáson ,feltételezéseken, hipotézisen alapszik és a próba -szerencse (triál and error) játékhoz hasonló valószínűségen nyugszik. Az ilyen bizonytalan szakmai bázison  nyugvó terápia nemcsak az idő-és költségveszteség miatt kockázatos ,hanem azért is mert a kór fejlődése, progressziója miatt egy előrehaladottabb fázisba juthat ahonnan már nehéz a szervezetet visszavezetni a normális kerékvágásba, mert irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamatok is beindulhatnak.

 

Kép

     Samuel Hahneman a homeopátia megalapítója

 

 

A Kedves Olvasó is bizonyára  találkozott a szűkebb ,vagy tágabb ismeretségi ,esetleg a közvetlen családi körében olyan esettel amikor "félrekezeltek" valakit .Nos ,az ilyen helyzetek a szakember számára kínosak , jelentős presztizsveszteséggel járnak ,az elszenvedőnek pedig esetleg egy egész életre szóló károsodást jelenthetnek ,ami nehéz  anyagi következményeket ,családoknak tragédiát, rengeteg idegességet ,jelentékeny anyagi veszteséget okozhat .

                      Állapotfelmérés Voll-féle módszerrel                                                            

Kép

Az orvoslásban ezeknek a buktatóknak az elkerülésére a vizsgálati hierarchia  (a beutalási rendszer) ,a konzíliumok, a kórházi -klinikai gyakorlatban a  különböző szintű vizitek ,konzultációk ,intézetközi együttműködések szolgálnak.

 

A természetgyógyászati tevékenység ,miután önkéntes alapon szerveződött , nem része a beteg- biztosítási  rendszernek nem rendelkezik hasonló szervezeti megoldásokkal .A kollegiális szakmai kapcsolatok ,a team -ben folyó munka és a konzulens orvosi rendszer segít az alternatív gyógyítónak abban ,hogy ne fusson zátonyra a tevékenysége .Természetesen a komparatív medicinával foglalkozó szakembernek is meg van a lehetősége arra,hogy bizonytalan esetben szakrendelésre ,szakorvosi intézeti vizsgálatra küldje a páciensét .

                                              

Kép

Mit és mennyit együnk ?A táplálkozási piramis .

 

 

 

Az európai orvoslás néhány évszázados tevékenysége során óriási tapasztalat halmazt gyűjtött össze a modern gyógyászat területén . Jellemzője ,hogy csak a kísérleti adatokkal alátámasztott ,reprodukálható eredményeket ,eljárásokat ,módszereket hajlandó elfogadni és alkalmazni.A gyógyítás a legkorszerűbb tudományos kutatási eredményeken alapul ,amelyet jelentős anyagi ,eszköz és szellemi ráfordítással az emberiség legjobb elméi állítottak elő,értek el. A klasszikus orvoslás erősen hierarchizált, jól tagolt ,magasan szervezett ,intézményesí tett  keretek között,hatalmas állami és magán tőke ráfordítással  folyik.

                           

Kép

  Képek a kínai természetgyógyászat történetéből

 

 

A medicina mögött korszerű műszer- , eszköz -, berendezés- és gyógyszergyártó ,gyógyászati segédeszközöket előállító ,építő- és ipari ,élelmiszer- ipari ,tápszer stb. gyártó óriásvállalatok , vértranszfúziós ,szervtranszplantációs hálózatok állnak . Jellemzője a hagyományos orvoslásnak -többek között-a nagyfokú specializáció ,a szűk  szakosodás .Ez egyben jelentős hátránya is a rendszernek .A szűk szakterületi specialisták " nem látják a fától az erdőt" ,nem képesek átfogóan szemlélni a jelenségeket,az embert komplexen a környezetével együtt értékelni és ebben a szellemben gyógyítani .Nem ismerik fel és el a test -a lélek -és a szellem egységét .Hiányzik a felfogás-és a látásmódjukból a hollisztikus szemlélet .A gyógyítás ezért gyakran megreked a tüneti (palliatív ) kezelési szinten és nem irányul a kauzális (oki) összefüggések feltárására (például a bőrgyógyászati gyógyítási gyakorlat estében).

 

A hagyományos európai orvoslás hátrányai között emlegetett egyik legfontosabb érvként a gyógyszercentrikus szemléletet és gyógyítási gyakorlatot szokás emlegetni.A túlzott ,mechanikus és átgondolatlan medikamentumok használata a modern embert "gyógyszerfalóvá" medicinafággá tette . Köztudott ,hogy mellékhatás nélküli gyógyszer nem létezik .Ez az irányzat ma már odáig jutott hogy feltalálták a  gyógyszer gyógyszerét .A gyógyszeripar ma már erős társadalmi ,tőke és ha szükséges politikai befolyással hatalmas lobbival rendelkezik és az üzleti részesedése megközelíti a fegyverkereskedelem mértékét. A gyógyszergyártást és kereskedelmet, a biotechnológiai ipart rendszerint a legnagyobb olajipari cégek uralják .

                             

Kép

                           Homeopátiás készítmények

 

Természetesen el kell ismerni ,hogy a folyamatosan fejlődő gyógyszerkutatások eredményeként emberek millióinak életét mentik meg és előzik meg velük a világméretű járványokat ,de azok a károk amelyeket az emberek a túlzott és átgondolatlan gyógyszerhasználat következtében szenvednek az alternatív megoldások felé terelik a kiábrándult tömegeket .

 

Hol is van az arany középút ,az optimális megoldás amely figyelembe veszi a természetes anyagok ,módszerek iránti emberi vonzalmat ? Valószínű ,hogy a megoldás itt is valahol középen van.A természetgyógyászati felfogás és gyógyítási gyakorlat nem törekedett és a jövőben sem törekszik  a kizárólagosságra.Szerényen és szolidan magát kiegészítő komparativ medicinának nevezi és azt vallja (helyesen ) ,hogy nem kívánja helyettesíteni felváltani az európai orvoslást .

 

Az modern medicinától való tömeges elfordulás a legfejlettebb országokban kezdődött .Ennek az okait a lap egy külön írásában foglalom össze.

 Tekintsük most át röviden ,hogy mi jellemzi a másik ,az alternatív ,a kiegészítő a komparatív medicinát .Az első szembetűnő sajátosság ,hogy a szegény ,elmaradott ,fejlődő ,mai szóhasználattal élve a harmadik világban alakult ki és legkiterjedtebben a Föld két legnépesebb országában alkalmazzák (kínai és a hindu ajurvédikus gyógyítási rendszer ).

 

A következő jellemzője ,hogy hosszú évezredes megfigyelésekre és tapasztalatokra alapozódik.Az empíria tette lehetővé ,hogy az ember természetes környezetében lévő ,olcsó ,mindég kéznél lévő módszerekre és eszközök- re alapozza a betegségek kezelését  .Használatát és létrehozását többnyire az egyszerű emberek a természet fiai  a sámánok ,a javas -és füvesasszonyok ,a kolostorok szerzetesei ,a pásztor emberek , a parasztok végezték. A  módszer továbbfejlesztésébe csak később a XIX. századtól kapcsolódtak be a "nagy elmék" ( Rudolf Steiner ,Hahneman , Reinhold Voll és mások ).

                            

Kép

 Reinhold Voll a róla elnevezett készülék feltalálója

 

További sajátossága, hogy mélyen gyökerező vallási és filozófiai alapokhoz kötődik (buddhizmus, hinduizmus, taoizmus)

 

NES Nutri Energetic System a XXI.század módszere

2013.04.25

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 2

Milyen adatokat szolgáltat a NES vizsgálat ?

2012.06.26

A NES Nutri Energetic System vizsgálati módszere és az adatok köre.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Mit mutat a NES vizsgálat ? | Hozzászólások: 0

NES Nutri Energetic System a XXI század módszere

2012.01.05

A z atomfizika ,a kvantummechanika alkalmazása a természetgyógyászatban.

 

A betegség kialakulásának fázisai

2009.09.20

A betegség stádiumai .

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: A betegség kiakakulásának stádiumai | Hozzászólások: 2

A TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2009.09.17

Mivel foglakozik a naturopátia ?

 

MERRE TART A TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT ?

2009.09.17

A természetes gyógyítás helyzete külföldön és hazánkban.

 

A TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT SAJÁTOSSÁGAI

2009.09.17

Miben tér el a természetgyógyászat a hagyományos orvoslástól ?

 

Az orvostudomány kritikája

2009.09.17

Az európai és a kínai gyógyítási eljárások összehasonlítása .

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Az orvostudomány kritikája | Hozzászólások: 0